Skip to main content

Znaczenie turnusów i wakacji terapeutycznych dla dzieci z chorobą nowotworową

10 sierpnia 2023
turnusy i wakacje terapeutyczne dla dzieci z chorobą nowotworową

U dzieci leczonych onkologicznie równie ważna jak terapia farmakologiczna jest sfera emocjonalna. Bardzo często mali pacjenci potrzebują kompleksowego wsparcia, którego zakres wychodzi daleko poza mury szpitali. Turnusy terapeutyczne dla dzieci to szansa na jeszcze większą integrację na linii rodzic – dziecko, a także na zdobycie wiedzy niezbędnej w zakresie pomocy psychologicznej.

Rak – nowotwór ciała i ducha

Każdego roku ponad 1200 dzieci dowiaduje się o chorobie nowotworowej. To 1200 dramatów, które – często nawet pomimo pozytywnego finału – dotykają zarówno maluchy, jak i ich rodziców. Strach przed wznową, pogorszeniem stanu zdrowia, a także ponowną wizytą w szpitalu to czynniki, które mogą oddziaływać negatywnie zarówno na przestrzeń psyche, jak i na efekty leczenia farmakologicznego.

Turnusy dla dzieci chorych to forma aktywizacji , która wychodzi poza tradycyjny schemat leczenia nowotworowego. W ramach realizowanych spotkań dzieci wraz z opiekunami szukają sposobów, by:

 • nauczyć się “żyć z nowotworem” zwłaszcza w przestrzeni relacyjno-psychologicznej,
 • spojrzeć na swoją chorobę i życie z zupełnie innej perspektywy,
 • nauczyć się rozmawiać o wątpliwościach i strachu,
 • przeżyć kilka dni w otoczeniu pięknej przyrody.

W jaki sposób rak może wpłynąć na relacje dziecka?

Dla wielu osób rak to choroba na całe życie i to nawet wówczas, gdy terapia farmakologiczna przyniosła określone skutki. Rytm życia jest wtedy odliczany kolejnymi wizytami kontrolnymi, badaniami i strachem przed wznową. Życie w ciągłym zagrożeniu bardzo źle wpływa na psychikę dziecka. Trzeba pamiętać, że spustoszenie dotyka wielu sfer życia. Młodsze dzieci nie chcą, aby ich choroba była swoistym centrum życia ich rodziców. Z kolei starsze dzieci (w wieku nawet do 18 lat) muszą borykać się z problemami charakterystycznymi dla wieku dojrzewania. Osoby te chcą żyć tak, jak ich zdrowi rówieśnicy. Strach przed chorobą lub wznową może utrudnić późniejsze funkcjonowanie społeczne.Doświadczenia, z jakimi dziecko, na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej musiało się mierzyć, mogą mieć wpływ nie tylko na samo podejście do choroby, ale  również w przyszłości mogą dotknąć takich sfer jak  zakładanie rodziny i wychowywanie dzieci.

Dlatego wsparcie psychoonkologiczne dla dzieci to swoista ścieżka, którą dziecko może przejść, aby uświadomić sobie, jak funkcjonować w danej sytuacji oraz jak podejść do własnej choroby. Co więcej, turnus terapeutyczny dla dzieci to forma wsparcia kierowana również w stronę opiekunów niepełnoletnich pacjentów.

Jak wygląda turnus terapeutyczny dla dziecka?

Współpraca z fundacją Urtica Dzieciom pozwala na uzyskanie wsparcia specjalistycznego podczas „Urtica Dzieciom Camp”, w ramach którego prowadzone są  turnusy rehabilitacyjne dla dzieci leczonych onkologicznie oraz ich rodziców. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy mają okazję:

 • spędzić ze sobą czas poza oddziałem szpitalnym, w komfortowych warunkach i w otoczeniu przyrody,
 • odkrywać piękno świata,
 • rozwijać swoje zainteresowania, o których wiele osób nawet nie miało pojęcia,
 • relaksować się.

Celem jest swoiste “odcięcie się” od choroby i od dramatu, jakim ona jest. Nie bez powodu wakacje dla dzieci chorych na raka są organizowane również dla ich opiekunów. W trakcie zajęć skierowanych do obydwu grup realizowane są warsztaty z wieloma specjalistami, w tym z dietetykiem, psychoonkologiem, fizjoterapeutami, a także z artystami. Co ciekawe, znaczna część zajęć ma formę obcowania ze sztuką. Uczestnicy pobudzają własną kreatywność poprzez wspólną aktywizację artystyczną.

Najważniejszą część zajęć stanowią warsztaty psychoonkologiczne. W ich trakcie uczestnicy zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi:

 • rozmowy z dzieckiem,
 • autoterapii psychologicznej,
 • życia z chorobą nowotworową w rodzinie.

Czego oczekujemy od turnusów terapeutycznych?

Urtica Dzieciom to fundacja dla dzieci z chorobami nowotworowymi, która w ramach projektu „Urtica Dzieciom Camp” realizuje turnusy terapeutyczne. Zajęcia realizowane podczas pobytów mają na celu odnalezienie sensu życia, skupienie się na swoich potrzebach i zainteresowaniach, a także stworzenie warunków na większy kontakt z naturą. W trakcie zajęć poznajemy też siebie. Mając na uwadze, że choroba nowotworowa to zjawisko, które emocjonalnie dotyka również najbliższej rodziny, podczas turnusów uczymy się radzić sobie z nią, tak aby zmienić sposób myślenia i nie stanowić obciążenia psychologicznego dla osób chorych. Tylko w ten sposób można sprawić, że osoby chorujące na nowotwory złośliwe, będą mogły odzyskać równowagę psychiczną.Turnusy terapeutyczne mają ogromne znaczenie w kontekście poprawy komfortu życia dzieci chorujących na nowotwory. Z drugiej strony są też formą wsparcia dla najbliższych, którzy nie chcą lub nie umieją pogodzić się z rzeczywistością tej przynoszącej ogromne cierpienie choroby.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.