Skip to main content
Urtica Dzieciom

Urtica Dzieciom Camp

Organizujemy turnusy terapeutyczne dla dzieci zmagających się z chorobą nowotworową oraz ich rodziców.

Turnusy „Urtica Dzieciom Camp” to pomoc specjalistów z zakresu psychoonkologii, dietetyki i rekreacji. Połączenie terapii i zabawy oraz ogromna dawka energii, która pomaga szybciej powrócić do zdrowia. A to wszystko w pięknym, zabytkowym Krakowie.

Pomoc psychologiczna

Doskonałym uzupełnieniem leczenia szpitalnego jest wsparcie psychologiczne. Podczas turnusu odbywają się konsultacje z psychologiem dziecięcym i psychoonkologiem. Specjaliści podpowiadają, jak zachować się w sytuacji, gdy dziecko poważnie choruje. Poruszane są także tematy dotyczące wychowywania dzieci.

Aktywny wypoczynek

Wakacje to czas odpoczynku, zabaw i wycieczek. Tego też nie brakuje podczas turnusu. Instruktorzy sportu zapewniają rodzicom i dzieciom atrakcyjne zajęcia ruchowe. Dla najmłodszych są to ciekawe zabawy z animatorami i wolontariuszami. Uczestnicy turnusu biorą udział w wycieczkach z przewodnikiem. Wspólnie odwiedzamy zabytkowy Kraków.

Konsultacje z dietetykiem

Odpowiednie odżywianie jest elementem, który ma znaczący wpływ w procesie powrotu do zdrowia. Wiedzę o tym, co powinno znaleźć się w diecie dzieci zmagających się z chorobą nowotworową uczestnicy uzyskają podczas spotkania z dietetykiem. Przewidziane są oddzielne konsultacje dla dorosłych oraz warsztaty dla dzieci.

baner UD Camp
Urtica Dzieciom Camp

Zapisy ruszają wkrótce!

Informujemy, że wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na turnus. Przed uzupełnieniem danych zachęcamy do zapoznania się z FAQ oraz Warunkami uczestnictwa na naszej stronie internetowej.

Do pobrania


Faq

Czym jest Urtica Dzieciom Camp?

Urtica Dzieciom Camp (UDC) to sześciodniowe wyjazdy dla dzieci zmagających się z chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Turnusy organizowane są przez Fundację Urtica Dzieciom we współpracy ze Stowarzyszeniem Unicorn i odbywają się w Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie. Podczas wyjazdu uczestnicy mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych i grupowych z psychoonkologiem, spotkań z dietetykiem i instruktorem ruchu. Gwarantujemy noclegi i pełne wyżywienie. Organizowane są gry, zabawy i wycieczka.

Kto może wziąć udział w Urtica Dzieciom Camp?

W turnusie udział może wziąć dziecko chorujące na chorobę nowotworową w wieku od 5 do 18 lat wraz z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym.

Czy mogę zabrać na obóz innych członków rodziny?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych, nie ma zawsze takiej możliwości żeby zabrać całą rodzinę. Natomiast jest możliwość uczestnictwa pozostałych członków rodziny (drugi rodzic, rodzeństwo) w zaplanowanych zajęciach. W miarę dostępności pokoi w Centrum Psychoonkologii Unicorn, jest możliwość wykupienia noclegu dla osób dodatkowych. W przypadku braku miejsc, nocleg należy zapewnić we własnym zakresie. Wyżywienie dla dodatkowych osób można wykupić w Centrum Unicorn. Chęć udziału pozostałych członków rodziny należy zgłosić podczas procesu rekrutacji na wyjazd. Udział dodatkowych osób wymaga podpisania zgód.

Kto może wziąć udział w Urtica Dzieciom Camp?

Udział w turnusie dla dziecka i jednego rodzica/opiekuna jest bezpłatny. Udział pozostałych członków rodziny w zajęciach jest bezpłatny. Płatne jest wyżywienie i nocleg dla dodatkowych osób.

Czy udział w turnusach jest płatny?

Udział w turnusie dla dziecka i jednego rodzica/opiekuna jest bezpłatny. Udział pozostałych członków rodziny w zajęciach jest bezpłatny. Płatne jest wyżywienie i nocleg dla dodatkowych osób.

W jaki sposób można zgłosić się na Urtica Dzieciom Camp?

Żeby zgłosić chęć udziału w UDC, należy na stronie www.urticadzieciom.pl wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia, organizator w ciągu 5 dni roboczych poinformuje o wpisaniu na listę uczestników, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń, o wpisaniu na listę rezerwową. Po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę uczestników należy pobrać ze strony www.urticadzieciom.pl komplet dokumentów zgłoszeniowych. Dokumenty te należy uzupełnić, podpisać i przesłać na adres Fundacji. Proces rekrutacji jest kilkuetapowy, szczegóły opisane zostały w warunkach uczestnictwa.

Czy zgłoszenia na turnus można dokonać telefonicznie?

Telefoniczne zgłoszenie chęci udziału nie gwarantuje wpisania na listę uczestników. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i szereg potrzebnych dokumentów, wymagane jest elektroniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa.

Czy wysłanie zgłoszenia elektronicznego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników?

Wysłanie zgłoszenia elektronicznego nie oznacza wpisania na listę uczestników. Po wysłaniu zgłoszenia elektronicznego i  uzyskaniu potwierdzenia ze strony organizatora o wpisaniu na listę uczestników, należy przesłać prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, w terminach wskazanych w  warunkach uczestnictwa.

Co należy zrobić po wpisaniu na listę uczestników i przesłaniu dokumentów zgłoszeniowych?

Po wpisaniu na listę uczestników należy uzyskać pisemną zgodę lekarza pediatry lun onkologa na udział dziecka w turnusie. Zgodę lekarza należy przesłać pocztą najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu na adres organizatora: Fundacja Urtica Dzieciom, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław. Nie wywiązanie się z ww. terminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

Czy jest szansa na udział w turnusie, jeśli moje zgłoszenie jest na liście rezerwowej?

Tak. Po zwolnieniu się miejsca na liście głównej, informujemy osoby z listy rezerwowej o możliwości udziału. Należy wówczas jak najszybciej przesłać niezbędne dokumenty do organizatora.

Czy będzie zapewniony transport?

Transport należy zapewnić we własnym zakresie.

Jakie rzeczy i dokumenty należy zabrać na wyjazd?

Prosimy o zabranie: dowodu osobistego, niezbędnych dokumentów dot. stanu zdrowia dziecka (w przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej), przyjmowanych leków, wygodnego stroju i obuwia sportowego, kremu z filtrem, nakrycia głowy.

Jakie są warunki zakwaterowania?

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach z łazienką. W pokojach Centrum dostępne są ręczniki oraz suszarki do włosów. Jest także dostęp do czajnika, kawy, herbaty i wody.

Gdzie można znaleźć plan turnusu?

Plan turnusu zostanie wysłany na tydzień przed rozpoczęciem na adresy mailowe uczestników.

Gdzie można uzyskać informację o planowanym menu?

Informację o menu można uzyskać u organizatora.

Czy podczas turnusu zapewniona będzie opieka medyczna?

Podczas turnusu zapewniona będzie opieka pielęgniarki.

Czy podczas turnusu zapewniona będzie opieka wychowawców?

Podczas turnusu zapewniona będzie opieka kadry wychowawczej.

Czy w czasie wyjazdu uczestnicy są ubezpieczeni?

Uczestnicy wyjazdu zostaną zgłoszeni do ubezpieczenia grupowego na czas turnusu.

Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenie o udziale w turnusie dla PKP?

Na wniosek uczestników jest możliwość uzyskania pisemnego zaświadczenia o udziale w turnusie rehabilitacyjnym, który uprawnia do zakupu biletów PKP ze zniżką. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby z wyprzedzeniem.

Co zrobić jeśli nie mogę wziąć udziału w turnusie?

Jeśli nie możesz wziąć udziału w turnusie, prosimy o pilną informację. Twoje miejsce zajmie wówczas osoba z listy rezerwowej. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną (wiadomość mailowa) lub telefoniczną i musi zostać potwierdzona przez Organizatora. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego dbajmy o to, żeby każdy turnus miał pełne obłożenie.

Czy jest możliwa zmiana wcześniej wybranego terminu?

Zmiana wcześniej wybranego terminu turnusu jest możliwa tylko wtedy, gdy są wolne miejsca w innym terminie. Prosimy o rozważne decyzje.

Jak można skontaktować się z organizatorem?

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 71 782 66 51, 71 782 66 68 oraz drogą mailową: biuro@urticadzieciom.pl

Poprzednie edycje Urtica Dzieciom Camp:

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.