Skip to main content

Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

22 września 2023
FR 20230809 0217

Rozmowa z Prezes Fundacji Urtica Dzieciom i Senior Brand Managerem ds. CSR w Urtice

MicrosoftTeams image 10
Zrzut ekranu 2023 09 22 094745

”Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa (…)

Aniu, od wielu lat pracujesz w Urtice, a Twoje działania skupiają się przede wszystkim na rozwijaniu Fundacji Urtica Dzieciom. Na czym polega Twoja praca? 

Moja praca skupia w sobie kilka istotnych obszarów, do których mogłabym zaliczyć przede wszystkim konsekwentne realizowanie projektów zgodnie z przyjętą strategią,  zarządzanie zespołem, dbanie o realizację przyjętego planu działań oraz nieustanny rozwój fundacji. Do moich obowiązków należy również nadzór nad polityką administracyjną i księgową. Personalnie, zależy mi na kreowaniu działań, które przynoszą finalnie realną korzyść dla dzieci zmagających się z nowotworami w całej Polsce. Chciałabym w ramach realizowanej polityki CSR móc dalej skupiać swoją uwagę na kluczowych działaniach, które łączą biznes z czynieniem dobra.  

Jako prezes tak prężnie działającej fundacji z pewnością dostrzegasz istotność działań z zakresu CSR w obrębie firm. Jaką wartość mają Twoim zdaniem takie przedsięwzięcia? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Jestem przekonana, że te firmy, które dziś to wiedzą i praktykują, już na start są wygrane w obliczu nadchodzącej obowiązkowej polityki ESG. Jest to duża wartość dla organizacji, jak realizuje ona działania z zakresu CSR bądź angażuje się z innymi podmiotami w taką współpracę.  

Fundacja Urtica Dzieciom, wcześniej działająca bez statusu fundacji, powstała wiele lat temu, gdy pojęcia ESG czy CSR na ogół nie były jeszcze znane polskim firmom. Skąd wziął się pomysł na założenie takiej inicjatywy w obrębie spółki w tamtych latach?  

FR 20230809 0024

Pomysł pojawił się 26 lat temu i powstał z potrzeby serca dobrych ludzi. W pracownikach Urtiki pojawiła się chęć zaangażowania się w działania na rzecz innych osób. W tym wypadku wsparcia najmłodszych, najbardziej doświadczonych przez los – dzieci zmagających się z nowotworami. Na początku Urtica organizowała proste aukcje charytatywne w siedzibie spółki, z czasem wydarzenie to przeniesione zostało do sal zewnętrznych w wybranych instytucjach kultury. I tak projekt CSR rozwijał się przez kolejne lata, aż w 2017 roku oficjalnie przekształciliśmy go w Fundację Urtica Dzieciom.  

Można powiedzieć, że Urtica była swego rodzaju prekursorem dobrze zorganizowanego CSR w Polsce. Jak ma się to do wartości, jakie reprezentuje Urtica?  

Urtica już od wielu lat realizuje politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i takie wartości jak wytrwałość, konsekwencja w działaniu, otwartość na drugiego człowieka i zaangażowanie w społeczne tematy sprawiły, że udaje się to robić nie tylko stale, ale także na coraz wyższym poziomie.  

FR 20230816 0243

Pracownicy spółki angażują się w wolontariat pracowniczy, co dodatkowo wspomaga proces organizacji poszczególnych wydarzeń

Jakie trudności i wyzwania dostrzegasz w prowadzeniu korporacyjnych fundacji? Czy sądzisz, że powstawanie takich organizacji może przyczynić się do realnej poprawy stanu społeczeństwa? 

Jak najbardziej, uważam, iż powstawanie takich organizacji niesie z sobą dużo dobra, ale także ciężkiej i wymagającej pracy oraz konsekwencji w działaniu.  

Współczesne wyzwania wymagają nowatorskich podejść, dzięki współpracy w obszarze CSR z różnymi firmami i instytucjami realizujemy kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, kształtujące przyszłość biznesu i społeczeństwa.   

Uważam, że powstawanie takich fundacji, instytucji może realnie przyczynić się do poprawy stanu społeczeństwa. Natomiast te decyzje muszą być dobrze przemyślane i skorelowane z działalnością danej firmy, aby mogły działać w pełni wykorzystując wszystkie swoje możliwości i potencjał.

Jak sądzisz, jak wygląda obecnie CSR na gruncie polskiego biznesu? Czy w swoich doświadczeniach zawodowych często spotykasz się z dbałością o społeczną odpowiedzialność biznesu przez inne firmy?   

Temat CSR, a szerzej opisując ESG (środowisko, kwestie społeczne, ład korporacyjny) nie jest przejściową modą ani formalnością, to temat niezwykle aktualny i istotny dla każdej organizacji, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. 

Obecnie zbliżamy się do momentu, w którym każda firma, organizacja będzie zobligowana do rozliczania się z polityki ESG, w tym CSR, stąd obserwuję widoczne kroki wśród wielu firm zmierzające do budowania, ulepszania działań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju iodpowiedzialności społecznej. To jest bardzo ważny moment dla takich organizacji jak nasza, bo to pozwoli Fundacji na zbudowanie jeszcze trwalszych relacji z naszymi partnerami oraz na pozyskanie nowych firm i instytucji do współpracy. 

Kończąc naszą rozmowę, chcę zapytać Cię jeszcze o korzyści dla firmy płynące z działań CSR. Dlaczego warto angażować się społecznie? 

FR 20230809 0217

Działalność społeczna umożliwia nam inwestycję w siebie. Poprzez realizację działań z zakresu CSR rozwijamy swoje umiejętności, poznajemy nowych ludzi, firmy, instytucje, nawiązujemy relacje, zdobywamy kolejne doświadczenia, które mogą pomóc nam w rozwinięciu naszej działalności w jeszcze szerszym stopniu. 

Dużą wartością jest także wolontariat pracowniczy, który w obecnych czasach stanowi ogromną wartość zarówno dla pracowników jak i dla samych organizacji i firm.  

Angażowanie się w społeczne tematy jest istotne z naszego punktu widzenia, ponieważ wspomagamy różnorodne projekty, ale przede wszystkim grupę najmłodszych, najbardziej potrzebujących beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach, które stanowią profilaktyka zdrowotna i wsparcie rozwoju artystycznego dzieci. 

FR 20230809 0041

Dziękuję za uwagę!

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.