Skip to main content

Raportowanie ESG – co to jest, wytyczne, kogo dotyczy?

10 sierpnia 2023
raportowanie esg

Już w 2025 roku w życie wejdą przepisy zobowiązujące do składania raportu ESG. Swoje działania prospołeczne za rok 2024 będą musiały wykazać duże przedsiębiorstwa oraz spółki zatrudniające minimum 500 osób, gdy ich suma bilansowa przekroczy 85 mln zł lub w sytuacji, gdy roczne przychody przekroczą 170 mln zł. W kolejnych latach polityka ESG obejmie również mniejsze firmy. Poniżej wyjaśniamy, co to jest ESG i kogo dotyczy.

Czym jest ESG i od kiedy wchodzi w życie?

ESG związane jest z unijną dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). W praktyce ESG to skrót od environmental, social, corporate governance, co oznacza: środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. Pojęcie to bywa stosowane zamiennie ze zrównoważonym rozwojem, czyli szerszą filozofią, zgodnie z którą należy przeciwdziałać nasilającej się eksploatacji zasobów naturalnych i degradacji środowiska. Bezpośrednio wiąże się to ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, coraz bardziej popularną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem.

Największe firmy będą musiały położyć nacisk na sprawy środowiskowe i społeczne już w przyszłym roku, bo od 2025 dyrektywa nakłada na nie obowiązek raportowania ESG. W praktyce w kolejnych latach prawie wszystkie firmy muszą rzetelnie gromadzić pozafinansowe dane dotyczące prowadzonej działalności, by wykazać się nimi w raporcie.

Jak w praktyce wyglądać będzie raportowanie danych pozafinansowych?

Na raportowanie danych pozafinansowych składają się trzy obszary działalności firmy. Raportowanie ESG będzie bowiem dotyczyć działań z zakresu: środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Środowisko

Jeśli chodzi o raportowanie ESG w praktyce, w przypadku działań prośrodowiskowych, firmy będą mogły ująć w swoich raportach używanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie ilości produkowanych odpadów i poddawanie ich procesowi recyklingu. W tym miejscu trzeba będzie się wykazać przeciwdziałaniem degradacji środowiska naturalnego oraz każdym innym proekologicznym działaniem, np. sponsorowaniem inicjatyw proekologicznych.

Społeczeństwo

Raportowanie ESG dotyczyć będzie także działalności prospołecznej i to właśnie tu przedsiębiorstwom pomóc może Urtica Dzieciom – fundacja dla dzieci chorych na raka. Przedsiębiorstwa mogą bowiem przekazać środki materialne lub dary rzeczowe na rzecz podmiotów wspieranych przez naszą fundację. Wspólnie możemy znaleźć sposób na to, by Państwa firma mogła jednocześnie realizować założenia polityki ESG i działać społecznie.

Ład korporacyjny

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do publikowania materiałów, które opisują sposób funkcjonowania całej korporacji. Raportowanie ESG w tym zakresie będzie musiało uwzględniać takie obszary, jak:

 • wewnętrzne procedury,
 • przejrzyste zasady nominacji organów władz,
 • transparentne cele strategiczne.

W jaki sposób Fundacja Urtica może wesprzeć firmy składające raport ESG?

Intencją twórców dyrektywy CSRD było uświadomienie przedsiębiorcom, jak ważna jest transparentność działań pozafinansowych. Jej celem było to, by biznes systematycznie stawał się odpowiedzialny nie tylko za cele finansowe, ale także odpowiadał na pojawiające się wyzwania społeczne. To staje się zbieżne z działaniami Fundacji Urtica Dzieciom, która pomaga dzieciom z chorobami onkologicznymi i ich rodzinom.

W fundacji dbamy o to, by mali pacjenci mimo przebywania na szpitalnym oddziale, mogli cieszyć się życiem i czerpać z niego tyle, na ile pozwala im stan zdrowia. Nasi wolontariusze prowadzą dla nich plastyczne warsztaty, czyniąc z zajęć artystycznych skuteczną formę terapii. Możecie Państwo zaangażować się w nasze działania poprzez:

 • wolontariat,
 • bezpośrednie wsparcie finansowe, 
 • wsparcie materialne, np. zakup potrzebnych materiałów, wsparcie organizacji warsztatów i wyjazdów dla naszych podopiecznych i ich rodzin,
 • darowizny odpisywane od podatku,
 • payroll (cykliczny odpis od wynagrodzenia pracowników, którzy chcą wspierać fundację).

Jak może wyglądać raportowanie niefinansowe ESG w Państwa firmie?

Kiedy nawiążą Państwo współpracę z naszą fundacją, podpowiemy, jaka konkretnie pomoc jest nam niezbędna. Państwa środki będą przeznaczone na realne i najpilniejsze potrzeby. To nieocenione źródło poczucia sprawczości, które wprowadzi nową jakość w firmie. Zaangażowanie w tematy społeczne poprzez wspieranie fundacji Urtica uwrażliwi Państwa pracowników na problemy społeczne. Jednocześnie uświadomi im, że zatrudnieni są w miejscu, w którym są one zauważane.

Wśród korzyści dla pracowników, które płyną z pracowniczego wolontariatu, znajdują się:

 • satysfakcja i poczucie wpływu na otoczenie,
 • nawiązywanie nowych relacji,
 • integracja zespołu,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań.

Z kolei Państwo zbudują pozytywny wizerunek firmy oparty na solidnych prospołecznych postawach. To będzie mieć wpływ na budowanie relacji biznesowych i zdobywanie zaufania nowych partnerów. W fundacji Urtica Dzieciom podpowiemy każdemu, jak pomagać skutecznie i czerpać z tego satysfakcję.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.