Skip to main content

Jak i kto może przekazać 1,5% podatku?

Jak i kto może przekazać 1,5% podatku

W 2024 roku podatnicy będą mogli przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Decyzja o wsparciu konkretnego podmiotu nic nie kosztuje, za to wspomaga podopiecznych fundacji lub innej organizacji. Wskazana kwota może zostać przeznaczona również na cel szczegółowy. Zobacz, jak przekazać 1,5%.

O co chodzi z przekazywaniem 1,5% podatku?

Do przekazania 1,5% są uprawnieni wszyscy podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów. Każdego roku miliony Polaków odprowadzają podatek. Większość tej kwoty trafia do budżetu państwa, jednak istnieje możliwość, aby niewielką część podatku przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To bardzo wygodna i bezpieczna forma pomocy potrzebującym, która w żaden sposób nie naraża podatnika na dodatkowe koszty. Osoba dokonująca rozliczenia może samodzielne wybrać, na jaki cel chce przeznaczyć część swojego podatku. Przekazywanie 1,5% dla OPP następuje podczas wypełniania formularza PIT, gdzie należy wskazać numer KRS wybranej organizacji. Kolejne kroki podejmują urzędy skarbowe, które odpowiadają za przekazanie środków na konto wskazanej instytucji.

Czy można samodzielnie obliczyć, ile wynosi 1,5% podatku?

Każdy z nas może policzyć, ile wynosi 1,5% podatku. To bardzo proste – po wyliczeniu kwoty należnej należy pomnożyć otrzymany wynik przez 0,015 lub 1,5%. Otrzymany iloczyn zazwyczaj trzeba zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy. Ponieważ przepisy jasno wskazują, że możliwe jest przekazanie maksymalnie 1,5% podatku, zawsze należy dokonywać zaokrąglenia w dół.

Przykładowo, jeśli podatek należny w formularzu PIT wynosi 1245 zł, to 1,5% z tej kwoty będzie równe 18,675 zł. Po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek otrzymujemy kwotę 18,60 zł, którą można przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Przekazanie 1,5% podatku – jak to zrobić

Pamiętaj, że nawet jeśli masz do zapłacenia niewielki podatek, 1,5 procent z należnej kwoty stanowi ważną pomoc dla wielu potrzebujących. Wniosek o przekazanie 1,5% jest zawarty w zeznaniu podatkowym. W odpowiednich okienkach należy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz wskazaną kwotę, która jest zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy i nie przekracza 1,5% należnego podatku. Możliwe jest przekazanie wsparcia na określony cel szczegółowy – w takim przypadku konieczne jest jego określenie w specjalnej rubryce. W ten sposób można na przykład wesprzeć dziecko chore na raka, którym opiekuje się fundacja dla dzieci z chorobami nowotworowymi – wystarczy przekazać 1,5% podatku na dzieci, które w naszym odczuciu najbardziej tego potrzebują.

Jak przekazać 1,5% podatku przez internet?

W jaki sposób 1,5% podatku przekazują osoby rozliczające się za pośrednictwem usługi Twój e-PIT? Jest to szybki proces, który obejmuje kilka kroków. Podatnik powinien:

  1. wejść na stronę podatki.gov.pl, wybrać e-Urząd Skarbowy, a następnie Twój e-PIT,
  2. zalogować się na stronę przez profil zaufany, aplikację mObywatel lub wpisać wszystkie wymagane dane,
  3. wybrać z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chce przekazać 1,5% podatku,
  4. zamieścić informacje o celu szczegółowym (jeśli to konieczne),
  5. zaakceptować i wysłać zeznanie.

Platforma twój e-PIT automatycznie wskazuje organizację pożytku publicznego, którą podatnik wspierał z zeszłorocznym zeznaniu – pod warunkiem że nadal znajduje się ona w wykazie OPP. System duplikuje także wybrany w zeszłym roku cel szczegółowy oraz zaznacza zgodę na przekazanie informacji o 1,5%. Wszystkie dane można samodzielnie edytować przed zaakceptowaniem i przesłaniem zeznania. Platforma automatycznie wylicza stawkę 1,5% na podstawie aktualnych danych.

O czym pamiętać podczas przekazywania 1,5% podatku?

Naczelnik urzędu skarbowego przekaże wskazaną kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki konieczne. Oznacza, to, że podatnik jest zobowiązany:

  • wskazać na rzecz wybranej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% należnego podatku,
  • złożyć zeznanie podatkowe przed upływem wskazanego terminu,
  • w razie potrzeby dokonać korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu składania zeznań,
  • zapłacić w pełnej wysokości podatek należny – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznania podatkowego.

Jeśli podatnik spełni wszystkie wymagania, organizacja pożytku publicznego otrzyma 1,5% w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zeznania.

Wybór organizacji pożytku publicznego

Podatnicy samodzielnie dokonują wyboru organizacji, którą chcą wesprzeć. Można wskazać jedynie podmiot uprawniony do otrzymania 1,5% podatku, który figuruje w wykazie nadzorowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zasady prowadzenia i zamieszczania pozycji w wykazie zostały uregulowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1,5% podatku każdego roku przyczynia się do pomocy tysiącom ludzi. Z symbolicznego wsparcia finansowego korzystają na przykład fundacje onkologiczne – jedną z nich jest fundacja dla dzieci urticadzieciom.pl, która angażuje się w pomoc małym pacjentom dotkniętym chorobami nowotworowymi i daje im nadzieję na normalne życie. Decydując się na przekazanie 1,5% podatku dla fundacji, podarujesz chorym dzieciom szansę na lepsze jutro.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.