Skip to main content

Fundacje OPP a działania na rzecz potrzebujących – jakie cele i projekty realizują?

01 września 2023
fundacja opp

Fundacje działające jako organizacje pożytku publicznego (OPP) to podmioty, które świadczą szereg usług dla dobra określonych grup społecznych. Jedną z nich są dzieci cierpiące na choroby nowotworowe. Jakie projekty są realizowane na ich rzecz? Na czym tak naprawdę polega działalność organizacji OPP na terenie naszego kraju?

Istota działalności fundacji OPP

Działające na terenie Polski fundacje OPP mogą świadczyć usługi na rzecz różnych osób i podmiotów. Najczęściej ich praca obejmuje działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, a także kultury fizycznej, ochrony środowiska, kultu religijnego oraz szeroko rozumianych działań związanych z dobroczynnością i ochroną zdrowia. Wsparcie psychoonkologiczne dla chorych dzieci i ich bliskich to działanie, które bardzo często wpisuje się w standardy wielu fundacji OPP. Niemniej podejmowane przez nie działania są znacznie szersze i obejmują:

 • aktywizację artystyczną,
 • konsultacje merytoryczne w zakresie leczenia i rehabilitacji,
 • wsparcie w zakresie nowych metod leczenia,
 • spełnianie marzeń ciężko chorych dzieci,
 • organizację wypoczynku w konkretnych regionach Polski itd.

Jednym słowem – działalność fundacji polega przede wszystkim na podjęciu działań, które mają poprawić komfort życia osobom na każdym etapie choroby nowotworowej, a także wesprzeć ich bliskich w tych trudnych dla nich momentach.

Działalność OPP – środki, cele i prowadzone działania

Fundacja OPP to podmiot, który nie prowadzi własnej działalności zarobkowej. Środki pozyskiwane na swą bieżącą działalność otrzymuje ona z tytułu różnych darowizn, które są przekazywane przez osoby prywatne, prawne, różnego rodzaju organizacje, a także organy państwowe. Popularną formą dofinansowania bieżących działań podejmowanych przez fundację jest 1,5 procent podatku dla OPP, który jest solidnym wsparciem umożliwiającym rozszerzenie zakresu działań o dodatkowe usługi oraz świadczenia. Dzięki temu można zorganizować wiele ciekawych inicjatyw, w tym przede wszystkim:

 • ferie, wyjazdy, a także wakacje dla dzieci chorych na raka, dzięki którym mali pacjenci, choć na chwilę zapomną o trudach codziennego życia,
 • turnusy terapeutyczne, w ramach których świadczona jest pomoc psychologiczna, aktywizacja artystyczna, a także różnego rodzaju wyjazdy.

Zakres podejmowanych przez fundację działań jest ściśle określony w jej dokumentach ramowych (fundacyjnych). Najważniejszym z nich jest status OPP, który jasno określa cele fundacji w odniesieniu do wybranych grup beneficjentów.

Dlaczego warto korzystać ze wsparcia fundacji OPP?

Osoby cierpiące na choroby nowotworowe (a zwłaszcza dzieci) często nie są objęte żadnym programem, którego celem byłoby poprawienie komfortu leczenia i życia. Podmioty zajmujące się opieką nad małymi pacjentami zwykle nie dysponują środkami i zasobami, które mogłyby zostać przeznaczone na konkretne cele. Niestety, często zapomina się o tym, że w leczeniu onkologicznym ważne są nie tylko działania farmaceutyczne, ale również kroki podejmowane na płaszczyźnie psychologicznej. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że w wielu przypadkach odegrały one bardzo istotną rolę w procesie zatrzymania postępu choroby, a nawet jej remisji. Poza tym nie można zapominać, że każda fundacja OPP kieruje się w swojej działalności takimi wartościami jak humanizm, etyka i poszanowanie godności osoby ludzkiej.

Fundacja Urtica dla małych pacjentów onkologicznych – cele, zasady, wsparcie

Fundacja Urtica Dzieciom to podmiot, który specjalizuje się w kompleksowej pomocy dzieciom chorym na nowotwory i choroby hematologiczne. Jej celem jest przede wszystkim:

 • poprawa komfortu życia oraz leczenia,
 • maksymalna aktywizacja w różnych przestrzeniach życia codziennego,
 • organizacja różnego rodzaju wydarzeń dla dzieci i ich bliskich,
 • realizacja świadczeń z zakresu wsparcia psychoonkologicznego,
 • zorganizowanie wypoczynku dla dzieci.

Urtica Dzieciom prowadzi również specjalistyczny, a zarazem organizowany w przyjaznej atmosferze turnus terapeutyczny dla dzieci i ich bliskich, którego celem jest wsparcie psychologiczne w tak trudnym wyzwaniu, jakim jest choroba nowotworowa. Osoby uczęszczające na tenże turnus rozmawiają z wykwalifikowanymi terapeutami, a także uczą się mądrego przeżywania choroby własnej i dziecka. Dzięki temu znacząco poprawiliśmy komfort życia małych pacjentów onkologicznych i to zarówno w domu, jak i w opiekujących się nimi podmiotach szpitalnych. Status OPP fundacji jednoznacznie określa, na jakich zasadach działa Urtica Dzieciom. Tym samym nasze działania są całkowicie przejrzyste zarówno dla beneficjentów, jak i darczyńców. Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem naszej Fundacji, to serdecznie zapraszamy do przekazania nam 1,5% podatku dochodowego. W ten sposób przyczyniają się Państwo do rozwoju naszej organizacji, która dzięki temu może działać na rzecz jeszcze szerszej grupy pacjentów.

Reasumując, nasza fundacja onkologiczna to podmiot, który pomoże Państwu przejść przez wszystkie wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się osoby chore na nowotwory wraz ze swoimi rodzinami.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.