Skip to main content

CSR i ESG – czym się różnią, aspekty prawne

01 listopada 2023
CSR i ESG czym się różnią, aspekty prawne

Tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu to zjawisko, które w obecnych czasach ma coraz większe znaczenie. Niestety pojęcia jak CSR lub ESG bardzo często stosuje się zamiennie, bez zwrócenia uwagi na dzielące je detale. W poniższym artykule spróbujemy skupić się na niniejszej problematyce i wyjaśnić, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nimi.

Czym jest CSR? Jakie są jego zadania?

Zacznijmy od tego, czym jest CSR, czyli Corporate Social Responsibility. Jest to – w wolnym tłumaczeniu – społeczna odpowiedzialność biznesu. Jej celem jest podjęcie określonych, w pełni dobrowolnych działań, które skupiają się na społeczeństwie oraz środowisku, ale też na punktach stycznych, które są z nimi tożsame. W efekcie celem jest przyczynienie się do dobra społecznego poprzez takie działania, jak:

 • ochrona zdrowia,
 • ochrona środowiska,
 • działalność proedukacyjna,
 • inwestycje społeczne,
 • udzielanie wsparcia dla lokalnych społeczności.

Jak widać, przykłady działań podejmowanych w ramach tego, czym są działania CSR mogą być bardzo zróżnicowane. Ich celem jest przyniesienie konkretnych korzyści społeczeństwu, choć – co trzeba przyznać – CSR to działania wykraczające poza to, co jest nominalnym zadaniem każdej firmy, czyli przynoszenie zysku.

Jak już powiedzieliśmy, strategia CSR jest bardzo złożona. Wiele firm wykorzystuje ją w celu działania na rzecz lokalnego społeczeństwa poprzez różnego rodzaju programy charytatywne, szeroko rozumiane działania edukacyjne, czy też inwestycje w rozwiązania dedykowane dla określonych społeczności.

Czym zatem jest ESG? Co to jest CSR? CSR a ESG – jakie są różnice?

Działania podejmowane w ramach ESG są znacznie bardziej złożone. Mianem tym określa się Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie (Environmental, Social, and Governance), czyli obszary, w ramach których dokonuje się oceny działalności przedsiębiorstwa. W efekcie podejmuje się kroki, które mają na celu nie tylko wspieranie lokalnego społeczeństwa, ale też:

 • szeroko rozumianą ochronę środowiska,
 • działania edukacyjne i promocyjne związane ze środowiskiem,
 • rozwiązania usprawniające procesy zarządzania firmą.

W efekcie strategia ESG definiuje odpowiedzialność przedsiębiorstwa za omawiane obszary. Chodzi o to, aby działania podejmowane przez firmę były transparentne, przyjazne dla człowieka, ale też korzystne dla środowiska.

Szczegółowa analiza ESG – definicja obszarów działania

W gruncie rzeczy raportowanie ESG koncentruje się na trzech płaszczyznach, które są podstawą tej idei. Sporządzany raport ESG koncentruje się na trzech swoistych “filarach”, którymi są:

 1. Środowisko. W tej płaszczyźnie ocenia się, jaki jest wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Jednym z głównych aspektów jest umiejętność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także implementacja rozwiązań umożliwiających lepsze zarządzanie nimi. Firmy ocenia się również pod kątem podejścia do ochrony przyrody oraz zużycia surowców.
 2. Społeczeństwo. Jest to bodaj najważniejsza przestrzeń w idei ESG. W tej płaszczyźnie chodzi przede wszystkim o ocenę sposobu współpracy z kontrahentami, klientami i innymi podmiotami społecznymi. Firmę ocenia się m.in. pod kątem przestrzegania praw pracowniczych, a także zaangażowania społeczeństw w realizowane projekty.
 3. Zarządzanie. Ten filar skupia się na sposobie zarządzania. Najważniejsze kryteria oceny to etyka biznesu, odpowiedzialność zarządu za podejmowane działania, a także transparentność podejmowanych decyzji i struktura przedsiębiorstwa.

O ile raport CSR odnosi się głównie do działań podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności, to ESG podchodzi do kwestii oceny przedsiębiorstw w sposób bardziej różnorodny. Skutkiem tego ESG należy traktować jako formę rozwojową CSR, która uwzględnia nie tylko wybrane działania z zakresu PR, ale też całokształt działań podejmowanych na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Warto dodać, że zasady raportowania ESG zostaną wdrożone w życie już 1 stycznia 2024 roku, kiedy to wchodzi w życie unijna dyrektywa CSRD, która określa kompleksowe zasady raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorców zarządzających firmami o określonej wielkości.

Jak zestawić ze sobą CSR i ESG?

Rolą ESG jest monitorowanie działań przedsiębiorstwa w zakresie jego ogólnej działalności. Raportowanie to jest bardziej systematyczne i obejmuje swym zasięgiem szereg aspektów działania danego podmiotu (np. ekologiczna działalność firm). Celem jest zapewnienie podmiotom warunków do zrównoważonego rozwoju, w którym żaden aspekt nie rozwija się kosztem innych. W praktyce oznacza to, że zgodnie z tą zasadą przedsiębiorca nie może skupiać się na nadmiernych zyskach, jeśli miałaby na tym ucierpieć wspomniana nieco wcześniej ekologiczna działalność firmy.

Reasumując, w obydwóch przypadkach mówimy o działaniach koniecznych do tego, by w zrównoważony sposób podejść do rozwoju firmy, a co za tym idzie – rozwoju lokalnych społeczności i zintensyfikowania działań prośrodowiskowych.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.