Polityka prywatności danych gromadzonych poprzez witrynę www.urticadzieciom.pl należącą do Fundacji Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu.

 

 1. Cel dokumentu

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana w dalszej kolejności „Dokumentem”, przedstawia zasady informujące Użytkowników witryny www.urticadzieciom.pl (dalej jako: „Witryna”) o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (dalej jako: „Dane”) w ramach Witryny.

 

 1. Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego Dokumentu stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS KRS: 0000693315, NIP: 8943113029, REGON: 368183691, (dalej jako: „Fundacja”). Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Gromadzenie Danych Użytkowników

4.1 Dane osobowe Użytkownika gromadzone są poprzez: rejestrację i formularz kontaktowy do zgłoszenia udziału w turnusie „Urtica Dzieciom Camp”, rejestrację i formularz kontaktowy do udziału w Gali charytatywną Urtica Dzieciom, zapisanie się do Newsletter, zakup za pośrednictwem „Witryny”, dokonanie wpłat za pośrednictwem „Witryny” na rzecz Fundacji, jak również poprzez wskazanie danych przy publikacji komentarza.

Fundacja gromadzi i przetwarza Dane osobowe wyłączeni w celu związanym z funkcjonowaniem „Witryny” jak również w związku z wszelką działalnością charytatywną i  statutową Fundacji Urtica Dzieciom.

4.2 Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następującym zakresie w celu:

 1. zgłoszenia na turnus „Urtica Dzieciom Camp”;
 2. zgłoszenia udziału w Gali charytatywnej Urtica Dzieciom;
 3. zapisania się do Newsletter: adres email;
 4. dokonania wpłaty: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, NIP, nr telefonu.

4.3 Dane pozyskiwane są od Użytkowników poprzez Witrynę za ich dobrowolną zgodą (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.4 Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Fundacja, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Fundacji. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko za zgodą Użytkownika i tylko w celu objętym tą zgodą. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Fundacji procesorom Fundacji.

Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. a RODO.

4.5 Fundacja informuje ponadto, że zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW może przechowywać zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapytania mogą obejmować m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika); nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania http; kod odpowiedzi http; liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce Użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Witryny (z zastrzeżeniem punktów powyższych).

4.6 Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

4.7 Państwa dane osobowe będą tak długo, jak długo Fundacja będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Fundację, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą, a w każdym razie do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6.1 Regulaminu.

 

 1. Bezpieczeństwo Danych
 1. Fundacja informuje, że stosuje wewnętrzne polityki bezpieczeństwa informacji, zapewniające właściwą ochronę Danych przed nieuprawnionym ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.

 

 1. Dostęp Użytkowników do Danych

6.1 Każdy Użytkownik posiada możliwości wglądu do swoich Danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

6.2 Realizacja uprawnień, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, możliwa jest poprzez kontakt z Fundacją w jednej z następujących form:

 1. a) Formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt” Witryny;
 2. b) Wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. c) Pisemnie (listownie) na adres siedziby Fundacji, wskazany w punkcie 3 powyżej.

6.3 Wiadomość, skierowana do Fundacji zgodnie z punktem 6.2., powinna zawierać wskazanie jednego z żądań Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej.

6.4 Użytkownicy mają ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Zmiany Dokumentu

7.1 W przypadku zmiany aktualnej wersji Dokumentu, Fundacja zastrzega możliwość wprowadzenia odpowiednich modyfikacji do powyższych zapisów.

7.2 Zmiana aktualnej wersji Dokumentu obowiązuje od momentu dokonania jego modyfikacji na Witrynie, zgodnie z punktem 7.1. powyżej.

 

      8. Polityka plików „Cookies” 

8.1 Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie dane informatyczne, przyjmujące formę literową lub numeryczną (pliki tekstowe), przechowywane w zasobach na urządzeniach końcowych przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). Pliki te pozwalają odróżnić urządzenie danego użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120.

8.2 Dlaczego używamy plików „cookies”?

Używamy „cookies” aby ułatwić korzystanie z portalu i dostosowywać jego zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu dla uzyskania jak najlepszych doświadczeń przez Użytkownika.

Pliki „cookies” pomagają nam także w tworzeniu statystyk umożliwiających zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co powala ulepszyć jego strukturę i zawartość.

8.3 Jakich plików „cookies” używamy?

Dzieląc pliki „cookies” na poszczególne kategorie używamy ich następujące rodzaje:

 1. Z uwagi na czas życia plików „cookies”:

Cookies sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki „cookies”:

Cookies wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

Cookies statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 1. Z uwagi na pochodzenie plików „cookies”

Cookies własne – pliki umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

 1. Ze względu na poziom niezbędności ich umieszczenia:

Cookies niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać;

Cookies funkcjonalne - są ważne dla działania serwisu, służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,

 1. Ze względu na ingerencję w prywatność

Cookies badające - wykorzystywane do śledzenia Użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

8.4 Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, w szczególności uniemożliwiając dostęp do danych osobowych.

8.5 Usuwanie plików „cookies”

Użytkownik może samodzielnie zdecydować, czy i jakie pliki „cookies” akceptuje na swoim urządzeniu. W większości oprogramowani (przeglądarki internetowe) są one dopuszczone domyślnie. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonań zmian tych ustawień. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.