W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Urtica Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000693315, NIP: 8943113029, REGON: 368183691, (dalej jako: „Fundacja”). Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane pozyskiwane są od Państwa poprzez stronę internetową www.urticadzieciom.pl za Państwa dobrowolną zgodą (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji, np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dot. realizowanych przez Fundację inicjatyw, itp. (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia na żądanie tej osoby działań przed zawarciem umowy np. zgłoszenia na turnus „Urtica Dzieciom Camp”, zgłoszenia udziału w Gali Urtica Dzieciom, udziału w inicjatywie „Słoneczna Galeria”, itp. (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, tj. w celach marketingowych (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Fundacja oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A. oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

Dokonując wpłaty darowizny za pośrednictwem strony internetowej Fundacji, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych do tego celu danych osobowych w rozumieniu art. 6. ust. 1. lit. a RODO. Po wpisaniu i potwierdzeniu swoich danych osobowych w celu finalizacji płatności zostaną Państwo przekierowani do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do podmiotu współpracującego z Fundacją.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego), a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Fundacji żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Fundacji, w formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Mają Państwo prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr tel.: +48 71 344 56 59.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Fundacja informuje ponadto, że zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW może przechowywać zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapytania mogą obejmować m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika); nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania http; kod odpowiedzi http; liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do witryny nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z witryny (z zastrzeżeniem punktów powyższych).

Polityka plików „Cookies”

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka plików cookies (dalej: Polityka Plików Cookies)  ma zastosowanie do strony internetowej www.urticadzieciom.pl  (dalej: Strona Internetowa) administrowanej Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS KRS: 0000693315, NIP: 8943113029, REGON: 368183691, (dalej: Administrator Strony Internetowej).

Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Plików Cookies. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie przez Stronę Internetową z plików cookies w sposób przedstawiony w  Polityce Plików Cookies, Administrator Strony Internetowej zaleca zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej lub zrezygnowanie z dalszego korzystania ze Strony Internetowej.

2. Co to są pliki cookies?

Plikami cookies (tzw. „ciasteczkami”) nazywane są pliki lub części informacji, które w trakcie odwiedzania Strony Internetowej mogą być przechowywane na Państwa komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub telefon). Pliki cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas trwania pliku cookie oraz wartość, którą jest zazwyczaj losowo wygenerowany indywidualny numer.

3. Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Administrator Strony Internetowej wykorzystuje je w celu dostosowania treści oferowanego serwisu dla Państwa potrzeb, np. dostosowując treści do regionu, z którego odwiedzają Państwo Stronę Internetową. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, a także umożliwiają monitorowanie aktywności odwiedzin użytkowników Strony Internetowej. Są one także niezbędne do monitorowania prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki cookies służą również Państwu, ponieważ mogą usprawnić korzystanie ze Strony Internetowej, np. do utrzymania sesji, dzięki czemu nie muszą Państwo ponownie wpisywać  danych wprowadzonych wcześniej do formularzy na Stronie Internetowej. Pliki cookies są ponadto pomocne w śledzeniu Państwa preferencji i wyświetlaniu dopasowanych materiałów reklamowych, jeżeli Strona Internetowa z takich materiałów korzysta.

Administrator Strony Internetowej nie ma możliwości personalnie zidentyfikować Państwa na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

4. Jakiego rodzaju plików cookies Administrator Strony Internetowej wykorzystuje?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z dwóch rodzajów plików cookies – sesyjnych i stałych. Pliki sesyjne są tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na Państwa komputerze lub innym urządzeniu do momentu zamknięcia Strony Internetowej. Pliki stałe pozostają na Państwa urządzeniu do upływu czasu trwania pliku cookie, lecz nie później, niż do momentu, kiedy Państwo ręcznie je usuną. Administrator wykorzystuje pliki cookies do celów marketingowych i kampanii reklamowych.

5. Czy  Administrator Strony Internetowej używa plików cookies podmiotów trzecich?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies na Państwa komputerze lub innym urządzeniu w imieniu Administratora Strony Internetowej. Tego typu pliki cookie pozwalają na dostarczanie usług przez dostawców (np. Google). Więcej informacji na temat  plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich znajdą Państwo na stronach internetowych tych podmiotów.

6. W jaki sposób zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć?

Ustawienia większości przeglądarek internetowych zawierają domyślną zgodę na korzystanie z plików cookies. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies były blokowane albo aby przeglądarka informowała Państwa o wysyłaniu plików cookies na Państwa urządzenie. Więcej dostępnych ustawień związanych z zarządzeniem plikami cookies znajdą Państwo w instrukcji obsługi lub w dziale pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

W przypadku zablokowania używania plików cookies przez Stronę Internetową, może to wpłynąć na sposób prezentowania Państwu treści Strony Internetowej. Część serwisu może być dla Państwa niedostępna bądź mogą Państwo otrzymać treści niespersonalizowane według Państwa preferencji lub regionu.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do przeglądania Strony Internetowej Administrator Strony Internetowej zaleca Państwu sprawdzenie, czy każda z przeglądarek internetowych na Państwa urządzeniach jest odpowiednio dopasowana do Państwa preferencji.