Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Doskonałym uzupełnieniem leczenia szpitalnego jest wsparcie psychologiczne. Podczas turnusu odbywają się konsultacje z psychologiem dziecięcym i psychoonkologiem. Specjaliści podpowiadają, jak zachować się w sytuacji, gdy dziecko poważnie choruje. Poruszane są także tematy dotyczące wychowywania dzieci.

Aktywny wypoczynek

Aktywny wypoczynek

Wakacje to czas odpoczynku, zabaw i wycieczek. Tego też nie brakuje podczas turnusu. Instruktorzy sportu zapewniają rodzicom i dzieciom atrakcyjne zajęcia ruchowe. Dla najmłodszych są to ciekawe zabawy z animatorami i wolontariuszami. Uczestnicy turnusu biorą udział w wycieczkach z przewodnikiem. Wspólnie odwiedzamy zabytkowy Kraków, Zamek w Pszczynie i zagrodę żubrów.

Konsultacje z dietetykiem

Konsultacje z dietetykiem

Odpowiednie odżywianie jest elementem, który ma znaczący wpływ w procesie powrotu do zdrowia. Wiedzę o tym, co powinno znaleźć się w diecie dzieci zmagających się z chorobą nowotworową uzyskacie podczas spotkania z dietetykiem. Przewidziane są oddzielne konsultacje dla dorosłych oraz warsztaty dla dzieci.

 

Urtica Dzieciom Camp

 

Zobacz materiały z campów

CAMP 2018 CAMP 2017 CAMP 2016

Formularz zgłoszeniowy

Dane dziecka:

Dane rodzica/opiekuna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w zgłoszeniu do udziału w turnusie Urtica Dzieciom Camp dla celu rozpatrzenia tego zgłoszenia, Fundacji Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna podanych w zgłoszeniu do udziału w turnusie Urtica Dzieciom Camp dla celu rozpatrzenia tego zgłoszenia, Fundacji Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do wyrażenia zgody w odniesieniu do danych opiekuna oraz danych dziecka.
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych, a także o prawie do cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych, a podane przeze mnie dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław.
Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie http://www.urticadzieciom.pl/camp w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Dokumenty do pobrania

Warunki uczestnictwa

Pobierz

Warunki Uczestnictwa

Zgłoszenie

Pobierz

Zgłoszenie

Zgody dziecko

Pobierz

Zgody dziecko

Zgody rodzic

Pobierz

Zgody rodzic

Karta kwalifikacyjna

Pobierz

Karta Kwalifikacyjna

Informacja dot. ubezpieczenia

Pobierz

Informacja dot. ubezpieczenia

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Pobierz

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

Organizatorzy

urticaunicorn