Nasza działalność

Gala Urtica Dzieciom

Gala Urtica Dzieciom to uroczyste wydarzenie połączone z licytacją prac plastycznych wykonanych przez najmłodszych, zmagających się z chorobami nowotworowymi. Dochód z licytacji przekazywany jest w formie darowizn finansowych do 18 dziecięcych oddziałów onkologicznych w Polsce oraz na organizację turnusów "Urtica Dzieciom Camp". Na przestrzeni 22 lat istnienia projektu "Urtica Dzieciom" oraz dzialalności Fundacji Urtica Dzieciom udało się w ten sposób zebrać ponad 3 miliony złotych.

Aktualności