Zapraszamy pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych do udziału w Konkursie Językowym, który organizujemy wspólnie z Panem Prof. Janem Miodkiem – Ambasadorem Urtica Dzieciom.

By wziąć udział w konkursie należy obejrzeć film, w którym Profesor Miodek przedstawia zagadkę językową. Kolejnym krokiem jest przesłanie na adres e-mail: biuro@urticadzieciom.pl zgłoszenia, które powinno zawierać: odpowiedź na zagadkę, imię i nazwisko, wiek i podpisane oświadczenie autora. Na zgłoszenia czekamy do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wyniki konkursu podamy do dnia 4 sierpnia 2017 r. Nagrodą jest zaproszenie do udziału w nagraniu programu telewizyjnego Słownik polsko@polski, który współprowadzi Pan Prof. Jan Miodek.

Spotkanie z Ambasadorem Urtica Dzieciom i nagranie programu odbędzie się we Wrocławiu w dniu 12 sierpnia 2017 r. Laureaci konkursu otrzymają także zaproszenie na 20. Aukcję charytatywną Urtica Dzieciom, która zaplanowana jest na listopad.

Poniżej można pobrać Regulamin konkurusu oraz Oświadczenie dla autora, które powinno zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Oswiadczenie_autora_-_Konkurs_Jezykowy_Urtica_Dzieciom.pdf

Regulamin_Konkursu_Jezykowego_Urtica_Dzieciom.pdf