Po raz kolejny nasza aukcja charytatywna Urtica Dzieciom została objeta Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia.

Dziękujemy za wspieranie naszego projektu!