Z dumą informujemy, że Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak objął Patronatem Honorowym 19. aukcję charytatywną Urtica Dzieciom. 
To honorowe wyróżnienie podkreśla szczególny charakter naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy.