Niezmiernie miło nam poinformować, że 21. Gala Urtica Dzieciom została objęta Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Dolnośląskiego oraz Prezydenta Wrocławia.

Dziękujemy za zaangażowanie!