Z wielką radością informujemy, że do grona Ambasadorów Urtica Dzieciom dołączył Pan Prof. Jan Franciszek Miodek.
Serdecznie dziękujemy!