Skoro Słoneczna Galeria jest w Lublinie, to dzień też musi być słoneczny! Warsztaty plastyczne dla pacjentów Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie przebiegały w radosnym nastroju, a tematyka prac była mocno wakacyjna. Dziękujemy za relację!